Хотите любви, любите!
"Хотите любви, любите! Вам никто не мешает, кроме Вас"

Виктор Гречановский
Лучшее решение в психотерапии :)
Лучшее решение в психотерапии: psychotherapy.ua

Виктор Гречановский

Блог / The World vs The Wall

23.11.2023 15:09   The World vs The Wall

"The world makes much less sense than you think. The coherence comes mostly from the way your mind works.” 

Kahneman came to this idea after years of behavioral science experiments he conducted with Amos Tversky.

   Світ проти Стіни

"Світ має набагато менше сенсу, ніж ви думаєте. Когерентність походить здебільшого від того, як працює ваш розум".

Канеман прийшов до цієї ідеї після багатьох років експериментів з поведінкових наук, які він проводив разом з Амосом Тверскі.

Я намагаюсь дещо пояснити в цьому порівнянні Світу і Стіни, що відбувається або не відбувається в вашій свідомості і є секретом світу видимого і невидимого. В цьому світі в свідомості існує те, чого насправді в реальності немає і є те, чого в реальності неіснує. То що є світ і що є стіна?

Розрізняти те невидиме, що існує і те видиме, чого насправді неіснує і є те Краще, що може нам дати наша практика пошуку Кращого.

I am trying to explain something in this comparison of the World and the Wall, what is happening or not happening in your consciousness and is the secret of the world of the visible and invisible. In this world, in the consciousness, there is something that does not exist in reality and there is something that does not exist in reality. So what is the world and what is the wall?

To distinguish between the invisible, which exists, and the visible, which does not exist, is the Best that our practice of seeking the Best can give us.


www.psychotherapy.ua

Все записи...
Подписка на новости: