Хотите любви, любите!
"Хотите любви, любите! Вам никто не мешает, кроме Вас"

Виктор Гречановский
Лучшее решение в психотерапии :)
Лучшее решение в психотерапии: psychotherapy.ua

Виктор Гречановский

Авторський курс Віктора Гречановського

"Духовне консультування" 

Нові часи потребують нових ідей
Нові ідеї потребують нових людей
Нові люди потребують нових символів
Нові символи потребують нових діянь
Нові діяння потребують нових можливостей
Нові можливості потребують нових просторів
Нові простори потребують нової творчості
Нова творчість потребує нових сенсів
Нові сенси потребують нового мислення
Нове мислення потребує нового буття
Нове буття потребує нової свободи
Нова свобода потребує нової волі
Нова воля потребує нової духовності

Авторський курс Віктора Гречановського 

"Духовне консультування" 

www.psy.ua

Author's course by Viktor Grechanovskyy

"Spiritual counseling" 

New times need new ideas
New ideas need new people
New people need new symbols
New symbols need new actions
New actions need new opportunities
New opportunities need new spaces
New spaces need unique creativity
New creativity needs new meanings
New meanings need new thinking
New thinking needs new being
A new being needs new freedom
New freedom needs new will
New will need a new spirituality

Author's course by Viktor Grechanovskyy

"Spiritual counseling" 

www.psy.ua

Подписка на новости: