Хотите любви, любите!
"Хотите любви, любите! Вам никто не мешает, кроме Вас"

Виктор Гречановский
Лучшее решение в психотерапии :)
Лучшее решение в психотерапии: psychotherapy.ua

Виктор Гречановский

Блог / Посттравматичне зростання: cамадхі в дзен-буддизмі

01.03.2023 15:22Самадхі в дзен-буддизмі 

У дзен-буддизмі самадхі часто називають «дзадзен» або сидячою медитацією. Практика дзадзен передбачає сидіння в певній позі, зосередження на диханні та звільнення розуму від усіх думок і відволікань. 

За допомогою цієї практики практикуючий прагне досягти стану глибокої концентрації та усвідомлення, що розглядається як необхідний крок до просвітлення. У дзен самадхі розглядається не як окремий стан свідомості, якого потрібно досягти, а швидше як спосіб бути повністю присутнім у кожній миті, з ясним і зосередженим розумом. 

Практика дзадзен розглядається як засіб для розвитку цього стану розуму, який потім можна перенести в усі аспекти повсякденного життя. За допомогою практики дзадзен практикуючі дзен прагнуть розвинути підвищене усвідомлення теперішнього моменту, виховати співчуття та проникливість, а також поглибити своє розуміння природи реальності. 

Практика самадхі в дзен не обмежується сидячою медитацією, але також може бути застосована до інших видів діяльності, таких як ходьба, їжа або робота, в яких практикуючий прагне бути повністю присутнім і зосередженим на завданні. Загалом, самадхі в практиках дзен розглядається як спосіб розвитку ясного та зосередженого розуму та культивування глибокого відчуття присутності та усвідомлення в усіх аспектах життя. 

www.samadhi.ua

Samadhi in Zen Buddhism

In Zen Buddhism, samadhi is often referred to as "zazen" or seated meditation. The practice of zazen involves sitting in a specific posture, focusing on the breath, and emptying the mind of all thoughts and distractions. Through this practice, the practitioner aims to achieve a state of deep concentration and awareness, which is seen as a necessary step towards enlightenment.

In Zen, samadhi is not seen as a separate state of consciousness to be attained, but rather as a way of being fully present in each moment, with a clear and focused mind. The practice of zazen is seen as a means to cultivate this state of mind, which can then be carried into all aspects of daily life.

Through the practice of zazen, Zen practitioners aim to develop a heightened awareness of the present moment, to cultivate compassion and insight, and to deepen their understanding of the nature of reality. The practice of samadhi in Zen is not limited to sitting meditation, but can also be applied to other activities such as walking, eating, or working, in which the practitioner aims to be fully present and focused on the task at hand.

Overall, samadhi in Zen practices is seen as a way of developing a clear and focused mind, and cultivating a deep sense of presence and awareness in all aspects of life.

www.samadhi.ua


Все записи...
Подписка на новости: