Хотите любви, любите!
"Хотите любви, любите! Вам никто не мешает, кроме Вас"

Виктор Гречановский
Лучшее решение в психотерапии :)
Лучшее решение в психотерапии: psychotherapy.ua

Виктор Гречановский

Блог / Посттравматичне зростання: cамадхі

01.03.2023 13:16Самадхі

 Самадхі - це термін, який виник в індуїзмі, а також використовується в інших індійських релігіях, таких як буддизм і джайнізм. Це відноситься до стану медитативної свідомості, в якому людина поглинена станом глибокого внутрішнього спокою та усвідомлення. 

В індуїзмі самадхі розглядається як кінцева мета практик йоги та медитації. Це вважається станом єдності з божественним і описується як блаженний стан свідомості, в якому людина відчуває почуття єдності з усім створінням. 

У буддизмі самадхі відоме як стан глибокої концентрації та розумової поглиненості. Це фундаментальний аспект буддійської медитації і розглядається як необхідна передумова для досягнення просвітлення.

У джайнізмі самадхі відноситься до стану абсолютної відстороненості та безпристрасності, в якому людина звільняється від усіх кармічних пут і досягає остаточного духовного звільнення. 

Самадхі також вивчали в галузі психології, психотерапії та терапії. Іноді його використовують як інструмент для досягнення більшої самосвідомості та особистісного зростання, а також інтегрують у різні терапевтичні модальності. 

Загалом, самадхі — це складна та багатогранна концепція, яка відіграла важливу роль у духовній та культурній історії Індії, а також досліджувалася в сучасних контекстах, таких як психологія та терапія.

Samadhi.ua

Samadhi is a term that originated in Hinduism and is also used in other Indian religions such as Buddhism and Jainism. It refers to a state of meditative consciousness in which the individual is absorbed into a state of profound inner peace and awareness.

In Hinduism, samadhi is seen as the ultimate goal of yoga and meditation practices. It is considered a state of union with the divine, and is described as a blissful state of consciousness in which the individual experiences a sense of oneness with all creation.

In Buddhism, samadhi is known as the state of deep concentration and mental absorption. It is a fundamental aspect of Buddhist meditation and is seen as a necessary prerequisite for attaining enlightenment.

In Jainism, samadhi refers to a state of absolute detachment and dispassion, in which the individual is liberated from all karmic bondage and achieves ultimate spiritual liberation.

Samadhi has also been studied in the fields of psychology, psychotherapy, and therapy. It is sometimes used as a tool for achieving greater self-awareness and personal growth, and has been integrated into various therapeutic modalities.

Overall, samadhi is a complex and multifaceted concept that has played an important role in the spiritual and cultural history of India, and has also been explored in modern contexts such as psychology and therapy.


www.samadhi.ua


Все записи...
Подписка на новости: